1. Wściubiak Alicja

2. Wściubiak Wiktoria

3. Nalepa Agata

4. Śpiewak Eliza

5. Filipczak Martyna 

6. Filipczak Angelika

7. Opala Dominika

8. Ostrowska Ewelina

9. Hodorowicz Berta

10. Byczkowski Damian